Autorul zilei 3-10 sept.

4.  Cesare Pavese ( 9 septembrie 2014) 

Va veni moartea şi va avea ochii tăi

 

Va veni moartea şi va avea ochii tăi – această moarte ce ne însoţeşte fără somn, de dimineaţa până seara, surdă, ca o veche remuşcare sau ca un viciu absurd. Ochii tăi vor fi un cuvânt zadarnic, un strigăt mut, o tăcere. Astfel îi vezi în fiecare dimineaţă când singură te-apleci deasupra-ţi în oglindă. O, speranţă dragă, în ziua aceea vom şti şi noi că eşti şi viaţa, şi nimicul.

Pentru toţi moartea are o privire. Va veni moartea şi va avea ochii tăi. Va fi precum sfârşitul unui viciu, cum ai vedea-n oglindă ivindu-se din nou o faţă moartă sau cum ai asculta o gură-nchisă.
Şi în vâltoare coborî-vom muţi

3. Eugen Barbu ( 7 septembrie 2014 ) 

2. George Bacovia ( 4 septembrie ) 

1. Valery Oisteanu ( 3 septembrie 2014)

https://www.smore.com/hrcw-valery-oisteanu