Autorul zilei – 1 noiembrie

Hermann Broch

download (1)

Hermann Broch (n. 1 noiembrie 1886 – d. 30 mai 1951) a fost un prozator și eseist austriac, emigrat în SUA în 1938.

Opera

  • 19311932: Somnambulii („Die Schlafwandler”);
  • 1936: James Joyce și lumea contemporană („James Joyce und die Gegenwart”);
  • 1945: Moartea lui Vergiliu (” Der Tod des Vergil”);
  • 1950: Cei fără vină („Die Schuldlosen”);
  • 1953: Ispititorul („Der Versucher”);
  • 1976: Vrăjirea („Die Verzauberung”).

 

Hermann Broch’s Poetry and Prose, or Words, Words, Words.

‘’Oh, dulce Ofelia

tu nu vezi  că nu e nimic rima decât un simbol

al femeii și al unui spirit poet.

Împreună împart, împreună sărută- împreună și trupul;

Chiar și în proză conținutul rimează

și devinde al Formei  simbol .

De aceea poetul e un ins lipsit de rușine

și orice ne dăruie

fie proză, fie poezie, e întotdeauna o rimă și rima aceasta e întotdeauna doar el.

Poetul e o femeie obligată la visare prin iubire. ‘’

 – Hermann Broch, 
”Comentariu la Hamlet”, circa 1920
(traducere  liberă )

       „Oh sweetest Ophelia
Don’t you see that rhyme is nothing but a symbol
For woman and the spirit of the poet.
They pair and kiss, intertwine their limbs;
Even in prose the content rhymes
Becoming a symbol of Form.
Therefore the poet is shameless
For whatever he unfolds
Whether rhyme or prose, is always rhyme and this rhyme his very self.
The poet is a woman confined to bed dreaming all life through of love.”

– Hermann Broch, 
A Hamlet Commentary’, circa 1920
(tr. Paul M. Lutzeler; I have no idea whether it rhymed in the German…)

Zerline de Hermann Broch from Constance de Corbiere on Vimeo.