Duminica Zilelor, Mihai Ganea

Se dedică lui Emanuel Pope, 
După ziua de 31 august 2013,
Poeme, muzică şi interpretare,
Mihai Ganea
1. Duminica zilelor
2. Cetatea blestemata
3. Emes